Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2018 – 2019

Ředitelka Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim rozhoduje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě §165 a §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle zveřejněných kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

1. Děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let a je pro ně od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 3 školského zákona) + spádovost

Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona) + spádovost                                                      

Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona) + spádovost                                                                                                                                                                                                                                                               6 bodů

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona) + spádovost                                                                                                                                                                                                                             1 bodů

3. Sourozenec (V případě rovnosti bodů může být v individuálních případech zohledněno dítě, jehož sourozenec už do MŠ dochází)                                                                                                                                                                                                      2 body                   

Spádovost:

Dle Obecně závazné vyhlášky města Skuteč č.1/2017 tvoří školský obvod obou mateřských škol celé území města Skuteč.                                                                     

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. V případě shody bodů budou děti seřazeny dle data narození.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií.

 

Skuteč dne 1. 9. 2018

Mgr. Pavlína Pokorná ředitelka Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim